Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Biura Rachunkowego pozwoliło nam na stworzenie kompleksowej oferty, a umiejętności oraz wiedza jaką dysponujemy sprawia, że jesteśmy w stanie dostosować usługi do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Nasza oferta obejmuje:

 

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • Karta podatkowa,
 • Najem,
 • Prowadzenie kadr i płac:
  • Pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
  • Wyliczenie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS,
  • Przygotowywanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz sporządzanie PIT-4R i    PIT-11,
  • Przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych,
  • Przygotowywanie wniosków PFRON,
  • Przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS i US
 • Sporządzanie deklaracji i sprawozdań na potrzeby różnych instytucji tj.:
  • Urzędów Skarbowych,
  • Głównego Urzędu Statystycznego,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Reprezentowanie podatnika przed US, ZUS i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania,
 • Uczestniczenie w postępowaniach kontrolnych i podatkowych,
 • Pomoc w przygotowaniu wezwań do zapłaty i egzekwowaniu należności od kontrahentów,
 • Rozliczenia dochody krajowe i zagraniczne (PIT-y),
 • Pośrednictwo w sprawie zwrotu podatku z Holandii, Niemiec, Anglii, Irlandii, Norwegii, Belgii,
  Hiszpanii, Czech, Szwecji, Kanady, Słowacji, Islandii, Guernsey
 • Pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej.

 

W SPRAWACH WAŻNYCH WŁAŚCICIEL BIURA JEST DOSTĘPNY POD NR TEL. 606486898 PO GODZINACH PRACY BIURA